Interaksjon- og brukeropplevelse

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign handler om å gi form til digitale produkter og tjenester slik som nettsider, fagsystemer, selvbetjeningsløsninger, mobilapper, spill og digitale løsninger som er integrert i fysiske produkter.

Interaksjonsdesign tar sikte på å forbedre brukervennligheten og opplevelsen av disse produktene og systemene gjennom å forstå brukernes mål, kompetanse, forventninger, atferd og behov, og deretter designe løsninger som støtter opp under disse.

UX

UX (user experience) eller brukeropplevelse handler om det enda større bildet. UX handler om alle aspekter som bidrar til opplevelsen du får når du interagerer med et system, et produkt eller en tjeneste. Den helhetlige brukeropplevelsen vil være påvirket av alt fra visuell identitet, innpakning, kundeservice, tilgjengelighet, effektive brukergrensesnitt, bruksanvisninger og andre egenskaper ved tjenesten.

Effekten av god design

Å investere i god design er både smart og lønnsomt. Brukervennlige løsninger bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser, reduserer feil og korter ned tiden det tar å lære seg systemet. God design kan bidra til økt salg, konvertering og måloppnåelse og mer fornøyde kunder og økt kundelojalitet over tid.

Slik jobber en interaksjonsdesigner

For å passe på at vi løser riktig problem, og at produktet gir en best mulig brukeropplevelse for de som skal bruke produktet, jobber interaksjonsdesignere etter en holistisk og brukersentrert prosess.

Designprosessen tar utgangspunkt i å bygge forståelse for forretningsmål, problemet som skal løses, menneskene vi løser det for og konteksten det skal brukes i, slik at vi kan designe, prototype, bygge og teste iterativt til vi har skapt et produkt som er effektivt, brukervennlig og gir en helhetlig og velegnet brukeropplevelse.

Metoder

Som designere bruker en rekke strukturerte metoder for å skaffe oss kunnskap om det vi skal designe, generere mulige løsninger, evaluere ideer og gi løsningene form og identitet. De aller vanligste er observasjonsstudier, brukertesting, intervjuer, statistikk og ulike typer workshops. Innsikten fra datainnsamling og analyse vil ofte bli visualisert gjennom brukerreiser, personas, diagrammer, videoprototyper og liknende slik at alle interessenter kan ta del i kunnskapen. Designere jobber vanligvis integrert i utviklerteam hvor de er viktige for bygge en strukturert utviklingsprosess sammen med programmerere.

I digital produktutvikling jobber vi som regel integrert i agile utviklerteam hvor løsninger blir utviklet i tett samarbeid med programmerere, forretningsfolk og andre eksperter.

Designere fra Blank

I Blank har vi et sterkt fagmiljø av designere som er spesialister på design av digitale produkter og tjenester. Våre prisbelønte designere er med deg gjennom hele designprosessen, helt fra problemdefinisjon til produktet er lansert og i aktiv bruk.

Trenger du hjelp med design tar vi gjerne en prat.

Vi leverer også

Tjenestedesign

ta kontakt!

Vi tar mer en gjerne en prat om ditt prosjekt, enten du har holdt på i årevis eller skal starte noe splitter nytt!
Vi er alltid interessert i å snakke med folk som er interessert i oss - designere, utviklere eller enhjørninger. Er du allerede solgt kan du trykke på en av snurreknappene våre, så avtaler vi en bli-kjent-prat.

vi jobber med

Amoi-logo
NRK-logo
Morgenlevering-logo
Oda-logo
Amoi-logo
NRK-logo
Morgenlevering-logo
Oda-logo
Sparebank1-logo
Svosj-logo
Stortinget-logo
Folq-logo
Sparebank1-logo
Svosj-logo
Stortinget-logo
Folq-logo
Aneo-logo
Aidn-logo
Otovo-logo
Gyldendal-logo
Aneo-logo
Aidn-logo
Otovo-logo
Gyldendal-logo
Gjensidige-logo
OsloKommune-logo
Remarkable-logo
PlayMagnus-logo
Gjensidige-logo
OsloKommune-logo
Remarkable-logo
PlayMagnus-logo
Telenor-logo
Posten-logo
Huddly-logo
Ruter-logo
Telenor-logo
Posten-logo
Huddly-logo
Ruter-logo
Hjemmelegene-logo
Spacemaker-logo
Ice-logo
Imerso-logo
Hjemmelegene-logo
Spacemaker-logo
Ice-logo
Imerso-logo