Blank Logo Meny

Et slags konsulent­selskap

Vi hjelper norske virksomheter med å definere og nå sine mål innen digital tjenesteutvikling. Vi bygger nå opp et tverrfaglig kompetansemiljø innen design, utvikling og rådgiving som skal utfordre de etablerte sannhetene i konsulentbransjen.

Les mer om Blank

Design og bruker­opplevelse

Hos oss står design og brukeropplevelse helt sentralt. Vi ansetter nå engasjerte tjenestedesignere, interaksjonsdesignere og grafiske designere som vil være med å sette agendaen innen digital tjenesteutvikling.

Se stillinger

Teknologi

Engasjerte og ambisiøse teknologer danner ryggraden i Blank og vi ønsker oss enda flere som vil være med å starte og drive dette selskapet.

Se stillinger

Forretnings­design

Har du opplevd hvor vondt det kan gjøre når ingen har en plan for hvordan en digital løsning skal tas i bruk? Vi trenger tverrfaglige personer inn i et nytt og spennende fagområde.

Se stillinger
menneskerikon

Menneskene i Blank

Mads Nyborg

mn@blank.no

Mads Nyborg

Lars Skjelbek

ls@blank.no

Lars Skjelbek

Lars Smeby

lars@blank.no

Lars Smeby

Petter Suul

ps@blank.no

Petter Suul

Ole Hjalmar Herje

ohh@blank.no

Ole Hjalmar Herje

Erlend Hamberg

eh@blank.no

Erlend Hamberg

Lene Selinger

lene@blank.no

Lene Selinger

Yngvar Johnsen

yj@blank.no

Yngvar Johnsen

Jahn Arne Johnsen

jaj@blank.no

Jahn Arne Johnsen

Martin Gammelsæter

mg@blank.no

Martin Gammelsæter

Ole Jacob Syrdahl

oj@blank.no

Ole Jacob Syrdahl

Knut Magnus Backer

kb@blank.no

Knut Magnus Backer

Jon Olsen

jbo@blank.no

Jon Olsen

Lars-Ive Gjærder

lig@blank.no

Lars-Ive Gjærder

Lasse Jul-Larsen

ljl@blank.no

Lasse Jul-Larsen

David McInnes

dm@blank.no

David McInnes

Stefan A. Engelien

se@blank.no

Stefan A. Engelien

Erlend Oftedal

eo@blank.no

Erlend Oftedal

Lars Kristian Maron Telle

lkmt@blank.no

Lars Kristian Maron Telle

Tone Nordbø

tn@blank.no

Tone Nordbø

John Korsnes

jk@blank.no

John Korsnes

Yu He

yh@blank.no

Yu He

Silje Løkken Rødvik

slr@blank.no

Silje Løkken Rødvik

John Hestad

jah@blank.no

John Hestad

Magne Davidsen

mkd@blank.no

Magne Davidsen

Iver Skjervum-Karlsen

isk@blank.no

Iver Skjervum-Karlsen

Kontakt oss,
eller kom innom!

innboks@blank.no
982 19 394

Blank AS
Møllergata 6
0179 Oslo

Org. nr: 915 433 073