FINN.no

Diagnoseporten fra FINN — en unik oversikt over dagens bruktbilmarked og hvordan det utvikler seg.

Bilde

Kunde

FINN.no

Hvem var med?

Team Innsikt som produkt og UX-avdelingen i FINN.no

Hva har vi gjort?

Laget en tjeneste for bilbransjen med innsikt om bruktbilmarkedet

Bilde

Bakgrunn
Bakgrunn


Det har blitt vanskeligere å tjene penger i bruktbilbransjen de siste årene. Markedet er i endring, det er små marginer og det finnes begrensede kilder til innsikt for å ta gode strategiske beslutninger.

Data er etterspurt og FINN.no har tilliten, kompetansen, relasjonene og ressursene til å bygge et innsiktsverktøy som svarer på bransjens behov og problemstillinger.

Det ligger ekstremt mye kunnskap i dette verktøyet. Rett og slett et genialt produkt som gjør det enda enklere å ta inn riktige biler.

Magnus Groseth, daglig leder hos bilforhandleren KBIL

Bilde

Diagnoseporten fra FINN.no
Diagnoseporten fra FINN.no

For å hjelpe bruktbilforhandlerne med sine utfordringer har FINN.no lansert en tjeneste, et abonnementsbasert innsiktsverktøy, som nå står klart til å hjelpe mer enn 2600 bilforhandlere og andre tilstøtende bedrifter i hele landet. Ved å gjøre data fra FINN.no tilgjengelig og forståelig kan vi hjelpe bilforhandlerne til å jobbe mer datadrevet, og dermed bli mer effektive og lønnsomme i deres arbeidshverdag.

Eksempler på innsikt bilforhandlerne kan finne er; hvor lenge ligger en bil ute på FINN før den blir solgt? Hvilke biler bør man satse på? Og hvilken pris kan man ta?

I tett samarbeid med hele bruktbilbransjen, startet et tverrfagelig team med å konkretisere behov og utforske hvordan en potensiell løsning kan bli. Det startet som en slags intern start up med et lite team på tre personer som utforsket om det var liv laga. I dag er det et større team som drifter og itererer på verktøyet samtidig som det rulles ut i markedet.

Alle som jobber hos KBIL bruker det hver eneste dag!

Magnus Groseth, daglig leder hos bilforhandleren KBIL

Bilde
Bilde

Fra Blank

 Une Nordli

Une Nordli

une@blank.no