aidn

Nytt journalsystem for dokumentasjon og samarbeid i helsevesenet.

Bilde

Aidn har gått til kamp mot dagens utdaterte dokumentasjons- og rapporteringsverktøy i det kommunale helsevesenet og bygger derfor et helt nytt skybasert, smart pasientsystem som radikalt skal lette arbeidshverdagen for helseteamene rundt pasienten. Dette er den største investeringen innen e-helseløsninger kommunemarkedet noen gang har sett.

Kunde

Aidn

Hva har vi gjort?

Design og utvikling

Bilde