Blank er først og fremst et konsulent­selskap

Fundamentalt for oss er fellesskap, en klokkeklar tro på menneskene som utgjør Blank, samt åpenhet i alt vi gjør.

Vi ønsker å tenke nytt, og vi forsøker å utfordre både oss selv og kundene våre. Om du har lyst til å jobbe i et selskap som tør å utforske – og du føler at våre prinsipper passer godt med dine egne – er vi kanskje noe for deg.

https://res.cloudinary.com/blank/image/upload/v1525100884/blankno/Blank_2years-ChristofferKrook-92.jpg

Fellesskap

Alle ansatte er medeiere i Blank, og nyansatte blir tilbudt eierandeler. I tillegg settes en vesentlig del av selskapets overskudd av til bonus. Denne bonusen fordeles flatt – uavhengig av senioritet, fakturering, eierandel eller fartstid i selskapet.

Vi vil at menneskene i Blank har fokus på å utvikle seg faglig og å gjøre en best mulig jobb for våre kunder. For å sette ekstra fokus på fagutvikling har vi en fast innedag hver måned. Denne dagen samles hele selskapet for fagutvikling på tvers av de ulike fagdisiplinene.

"Alle er med å eie selskapet, alle er med å eie informasjonen."

https://res.cloudinary.com/blank/image/upload/v1521211005/blankno/nina.pnghttps://res.cloudinary.com/blank/image/upload/v1521212990/blankno/IMG_8360.jpg

Åpenhet

I Blank er det full åpenhet rundt alt fra bemanningsprosess til hvordan vi bruker selskapets penger. Dette er vår førsteprioritet og alltid standardsvaret. Transparens er ekstremt kraftfullt, og vi prøver å ha så mye som mulig åpent for alle. Dette gjør at de ansatte har bedre oversikt over hva som skjer i selskapet, og fungerer samtidig som en kontrollmekanisme.

Det er likevel viktig å påpeke at denne kontrollmekanismen går begge veier. Medarbeidere kan også føre tilsyn med ledelsen. Et eksempel er at vi i Blank har åpen lønn. Alle kan se hva de andre tjener. På denne måten kan ikke ledelsen bevisst eller ubevisst spekulere i å gi enkeltpersoner dårligere lønn siden de har en høyere lojalitet enn andre, eller ikke er like flinke til å forhandle.

https://res.cloudinary.com/blank/image/upload/v1528199571/blankno/DSCF4155.jpg

Tillit

Vi setter vår lit til at alle i Blank er i stand til å ta egne avgjørelser, og at de ønsker å gjøre en god jobb i selskapet. Derfor forsøker vi å unnga faste regler der hvor det er mulig, og sørger heller for at de ansatte har tilstrekkelig informasjon til å ta gode valg selv. Vi har kun én ufravikelig regel – handle i selskapets beste interesse.

Selvfølgelig kan denne tilliten misbrukes. Det enkle, men gale å gjøre, er å frata alle friheten slik at ingen kan gjøre noe galt. Det rette, men mer krevende, er å korrigere de som eventuelt misbruker tilliten.

Alt er en test, alt kan endres hvis det ikke funker

Fra anonym ansatt i spørreundersøkelse

Hvem jobber vi med?

Vi jobber med, blant andre, ice, Gyldendal, NRK, reMarkable, Kolonial.no, Crowdworks, 2Park og Gjensidige. I tillegg prøver vi oss på litt produktutvikling ved anledning.

https://res.cloudinary.com/blank/image/upload/v1528200920/blankno/thumbsup.gif

Hva nå?

Dersom dette høres interessant ut for deg, har vi fortsatt plass til flere av de riktige menneskene. Vi ønsker derfor kontakt med personer innenfor:

Enten du er helt fersk, tidlig i karrieren eller erfaren og klar for å lede an i den faglige utviklingen vil vi gjerne ta en prat med deg!

Dersom du er mer nysgjerrig kan du lese mer om betingelsene våre her: betingelser.blank.no