Blank Logo Meny

Blank er et slags IT-konsulentselskap. Fundamentalt for oss er felleskap, en klokkeklar tro på menneskene som utgjør Blank, samt transparens og åpenhet i alt vi gjør.

Vi ønsker å tenke nytt, og vi forsøker å utfordre etablerte sannheter. Om du har lyst til å jobbe i et selskap som tør være litt annerledes og du føler at våre prinsipper passer godt med dine egne betraktninger, er vi kanskje noe for deg.

Felleskap

Alle ansatte er medeiere i Blank og nyansatte blir tilbudt eierandeler. I tillegg settes en vesentlig del av selskapets overskudd av til bonus. Denne bonusen fordeles flatt – uavhengig av senioritet, fakturering, eierandel eller fartstid i selskapet.

Vi vil at menneskene i Blank har fokus på å utvikle seg faglig og å gjøre en best mulig jobb for våre kunder. For å sette ekstra fokus på fagutvikling har vi en fast innedag hver måned. Denne dagen samles hele selskapet for fagutvikling på tvers av de ulike fagdisiplinene. Dette gjør også at vi alle føler en sterk tilhørighet i Blank, selv i de periodene hvor vi sitter ute hos kundene.

Tro på den enkelte

Vi setter vår lit til at alle er i stand til å ta egne avgjørelser og at man ønsker å gjøre en god jobb i selskapet. Derfor forsøker vi å ha så få regler som mulig. Vi har heller ingen binding mellom fakturering og fastlønn. Den risikoen tar selskapet. Vi tror du ønsker å gjøre en god jobb og at du vil gjøre ditt for å komme på prosjekt. For oss handler dette først og fremst om en fairness og et ønske om å behandle folk skikkelig. Forøvrig har alle i Blank overtidsbetalt.

Tilliten gjelder også innkjøp og bruk av selskapets midler. Vi har kun én regel – handle i selskapets beste interesse.

Selvfølgelig kan denne tilliten misbrukes. Det enkle, men gale å gjøre, er å sette alle i fengsel siden én person kan misbruke tilliten. Det rette, men vanskelige, er å gjøre noe med den ene personen.

Vi tror på de eksepsjonelle menneskene i Blank – på deres ambisjoner og potensial.

Åpenhet

I Blank er full åpenhet og transparens limet som får det hele til å henge sammen. Dette er vår førsteprioritet og alltid standardsvaret. Transparens er ekstremt kraftfullt, og vi prøver å ha så mye som mulig åpent for alle. På mange måter kan man si at dette er vår kontrollmekanisme – vårt regelverk.

Det er likevel viktig å påpeke at denne kontrollmekanismen går begge veier. Medarbeidere kan også føre tilsyn med ledelsen. Et eksempel er at vi i Blank har åpen lønn. Alle kan se hva de andre tjener. På denne måten kan ikke ledelsen bevisst eller ubevisst spekulere i å gi enkeltpersoner dårligere lønn siden de har en høyere lojalitet enn andre, eller ikke er like flinke til å forhandle.

Hva nå?

Dersom dette høres interessant ut for deg, har vi fortsatt plass til flere av de riktige menneskene. Vi ønsker derfor kontakt med personer innenfor:

Enten du er erfaren og har ambisjoner om å ta en lederrolle i den faglige utviklingen, eller du er en kommende stjerne og dyktig håndverker i faget ditt, vil vi gjerne ta en prat med deg.

Er du interessert? Les om våre betingelser her: betingelser.blankoslo.no

Hvem jobber vi med?

Vi jobber med, blant andre, ice, Gyldendal, reMarkable, Kolonial.no, Crowdworks, Color Line, 2Park og Gjensidige.